EARGE DEPARK Ar-Ge projeleri desteğinde global ölçekteki gelişmeleri de dikkate alarak var olan ve yeni geliştirdiği testlerin zayıflık, geçerlilik ve sınırlarının farkındalığında yazılım, rehber dokümanlar ve uzmanlıkla desteklenen mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

Madencilik atık depolama, asit drenajı önleme ve kontrol proje yatırımlarınızda alternatifli mevcut en iyi teknik ve uygulamalarla desteklenen teknik ve ekonomik fizibilite ve ayrıntılı uygulama projelerinin hazırlanmasında en düşük kaza ve başarısızlık risklerinde en yüksek çevre performansına ulaşmada en ekonomik alternatiflerle projelerinize karar ve uygulama desteği sağlıyoruz.

Asit Kaya Drenajı Tanımlama/Önlem, Test ve Karar Destek Yazılımı Geliştirilmesi

 

Proje Paydaşı Firmalar

Cevher Atıkları Kuru Depolama Tesisleri Mevcut En İyi Teknik ve En İyi Çevresel Performans Tasarım ve Rehber Dokümanı Geliştirme Projesi

Cevher atık yönetiminde sahanıza özel en ekonomik ve güvenli teknik ve uygulama nedir?

Sulu Bulamaç, Atık Depolama Tesisi

Yoğunlaştırılmış, Atık Depolama Tesisi

Yüksek Yoğunluklu/Macun, Atık Depolama Tesisi

Filtrelenmiş Kuru Atık Depolama Tesisi

Birlikte depolama uygulamaları

Kapalı yada açık ocak dolgusu

Su altında yada susuzlaştırma

Asit drenajı önlem yapılandırmaları

 

Proje Paydaşı Firmalar