EARGE Mühendislik, Dokuz Eylül Üniversitesi DEPARK Teknopark’ında çevre teknolojileri alanında Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir.

Çevre teknolojileri alanında karşılaşılan benzersiz karmaşık problemler için; bilim ve teknolojinin gücünü toplumsal kalkınma hedefleri ile birleştiren, güvenli, yenilikçi, etkili, teknik olarak uygulanabilir ve ekonomik olarak sürdürülebilir alternatif çözümler planlıyor ve tasarlıyoruz. Saha özelinde en iyi teknik ve uygulamaları en yüksek çevresel performans temelinde  ekonomik karşılaştırmalı olarak verilerle belirliyor, uygulama ve yönetimine karar desteği sağlıyoruz.

Asit Kaya Drenajı Tanımlama/Önlem, Test ve Karar Destek Yazılımı Geliştirilmesi” projemiz 2017 yılında başlamış ve proje ortağı paydaşlarımızın da saha uygulamalı katkısı ile 2022 yılında tamamlanması beklenmektedir. Portföyümüze alınan ve yeni geliştirilen testler, bilgi ve yönlendirme sağlayabilecek rehber el kitabı ve AKD hesaplamalarında profesyonellere karar desteği sağlayabilecek yazılımımız ile gelişen ülkemiz madencilik sektörüne katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Cevher Atıkları Kuru Depolama Tesisleri Mevcut En İyi Teknik ve En İyi Çevresel Performans Tasarım ve Rehber Dokümanı Geliştirmesi” projemiz ile maden atıklarının depolanması ve uzun süreli fiziksel ve kimyasal stabilitesinin sağlanmasında sahaya özel teknik ve ekonomik verilerle ilgili profesyonellere rehberlik, danışmanlık ve uygulama desteği sağlanması yanında farklı depolama teknolojilerinin ülkemiz şartlarındaki uygulanabilirliğinde tasarımların ve genel bir rehber dokümanın geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu projemiz 2021 yılında başlamış ve saha uygulamalı olarak devam etmektedir.