Proses ve Arıtma Sistemleri Otomasyonu

Ülkemizde gerek aşırı artan maliyetler, gerekse teknik ve teorik eksiklikler gibi sebepler ile proses ve çevre teknolojileri alanında tam otomatik (otomasyon) sistemlerde yerli çözümlerimiz çok sınırlı. Bu yüzden uzman çözüm ortaklarımız ile beraber arıtma sektöründe arıtma sistem algoritmasını tasarlayan yerli firma olarak, bir ilki gerçekleştirme hayaliyle yola çıktık ve beklenenin üzerinde başarı sağladık.

 

Proses ve Arıtma Sistemleri Otomasyon çözümlerimiz; proseslerinizin güvenli bir yazılım tarafından sürdürülebilir bir yapıda kontrol edilmesini, deşarj suyu kriterlerini sağlamayı ve online olarak görüntüleyip kontrol etmeyi, prosese ilişkin iş akışını uygulayabilmeyi ve kritik operasyonları daha hızlı ve verimli yönetebilmeyi sağlar. Maliyet etkin tasarruf döngülü programlarla ve çeşitli değişken reçetelerle proses işleyişini ve az kirliden çok kirliye atık suyun dengeli arıtılmasını sağlıyoruz.

 

Donanım arızası durumlarında arıza giderilene kadar proses ve arıtma sisteminiz çözüm programı ile çalışmaya devam ediyor ve üretimde aksama yaşamıyorsunuz. Enerji, kimyasal ve personel maliyetlerinde tasarruf, işletimde izlenebilirlik, hata kaydı ve sistemin modüler olarak güncellenebilirliğini sağlıyoruz. Sektörel temsili sağlayan örnek içeriğe sahip işletmelere teknik ve ekonomik avantajlar sunan iş birliği modelleri sunuyoruz. Yurt dışı alternatiflerine göre teknik ve ekonomik avantajlarımızı sormadan ve öğrenmeden karar vermeyin…

Otomasyonsuz işletim, çok zorlu ve uzmanlık gerektiren arıtma sistemlerinin temellerini    Ar-Ge projeleri aracılığı ile sektörel temsil sağlayan firmaların iş birliğinde oluşturuyoruz.

Tam otomatik arıtma sistemleri size ne sağlar?

  • Operatöre bağımlılığın azalması,
  • Tam zamanlı kontrol ve tasarruf,
  • Proses verimliliği ve hâkimiyeti,
  • Anlık olarak veri izleme-yönetme,
  • Arıza anında hemen bilginizin olması ve müdahale edebilme,
  • Sürdürülebilir deşarj kriterleri