Fiziksel ve Jeokimyasal Ar-Ge Projesi Desteğinde Geliştirilen

EARGE, sahaya özel madencilik sorunlarını gerçekçi, mevcut en iyi teknik (MET) ve mevcut en iyi uygulama (MEU) temelinde karşılaştırmalı en uygun teknik ve maliyetlerle “uygulamalı” çözümler hazırlamaktadır.

EARGE, aşağıdakileri dikkate alarak Ar-Ge projeleri desteğinde büyüyen yetenekli mühendislik grubudur:

Her müşterinin sahaya özel ihtiyaçlarını anlayan

Pratik ve uygun maliyetli çözümler sunan

Güvenlik, çevre ve sosyal farkındalık geliştirmeye yardımcıdır.

EARGE, global ölçekte hızlı gelişen endüstrinin, sorun ve çözümlerin anlaşılması ve sahaya özel MET ve MEU çözümlerinin müşterileri iş birliğinde oluşturulmasına, düzenleyici dahil tüm danışman, kurum ve komisyonlarla paylaşılmasının sağladığı gerçekçi profesyonel etkinin gücüne inanmaktadır. Her projede sahaya özel sağlanan jeolojik, jeokimyasal, jeoteknik, ekonomik, çevresel, sosyal ve diğer girdi çözümlerini anlamaya davet ediyoruz.

 

Maden Atıkları Depolama Tesisleri: sulu bulamaç, yoğunlaştırılmış, macun ve filtrasyon kuru yığın uygulamaları ve tesis tasarımları

Saha ve işletme fizibilitesinde teknik ve maliyet karşılaştırmalı MET ve MEU değerlendirmesi: Detaylı uygulama projesi öncesi doğru (teknik ve maliyet) atık depolama tesis ve uygulamasına karar verilmesi ya da karar verilmiş ise

Atık Depolama Tesisi (MET-MEU onayı) Tasarımı Detaylı Teknik ve Maliyette Uygulama Projesi Hazırlanması ve Optimizasyonu yada Öngörülen Projenin Onayı ve Detaylandırılması

Farklı Proje Aşmalarında Proje Değerlendirme ve Fizibilite Çalışmaları,

Maden Atık Depolama Projelerinin Geliştirilmesi ve Devreye Alınması,

Atık Depolama Proje Yönetimi ve Değerlendirmesi,

Teknik Denetim ve Optimizasyon Çalışmaları,

Stratejik Planlama Çalışmaları,