Atık Su Arıtımı

Organik ve inorganik madde içeren atık suların arıtımında, üretim süreçlerinde kullanılan hammaddelerden, atık suyu oluşturan etken maddelerin çeşit ve miktarlarına, tepkime ortamı pH-Eh parametresine, sıcaklık, çözünmüş ve askıda katı madde gibi içeriklerine, reaksiyon zamanı ve kataliz ajanlarından biyolojik, fiziksel ve kimyasal süreçlerin yönetimine kadar oldukça karmaşık şartlar rol oynamaktadır.

Bu kadar karmaşık değişkenin yer aldığı bir hesap tasarımına, denge tepkimeleri üzerinde etkin olan kimyasal termodinamik esaslar, kütle hareketi yasası, iyon etkileşim teorisi, iyon gücü, denge katsayıları, entalpi ve çözünmüş türlerin aktiviteleri gibi diğer bileşenler eklendiğinde konunun hesap yönetimi, değerlendirme ve deneysel yaklaşımlardan tutarlı sonuç alınmasını oldukça zorlaştırmaktadır.

Bu zorluk ve karmaşıklıklar içinden çıkabilmek adına test yöntemleri, atık suların yüksek verimlerde arıtımı ve suyun tekrar geri kazanımı çok önemli hale gelmiştir. EARGE Mühendislik, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki (DEPARK) üç ayrı projesi ile atık su arıtım sistemlerinde patentli/faydalı model tasarımlı ürünler ve gelişmiş en iyi tekniklerle kaliteli hizmet, çeşitli statik/kinetik benzetim testleri ile kurulum ve işletimde karar desteği sağlayan otomasyon sistemleri üreterek sanayiye destek sağlamaktadır.

Çözümlerimiz

Atık Su Arıtımı ile ilgili sağladığımız çözümler