Doğal ve işletme kaynaklı saha özelliklerine bağlı olarak (avantaj ve dezavantajların belirlenmesi) olası AKD oluşum ve önlem süreçlerinin verilerle belirlenmesi ve gerekli tasarımların yapılandırılması teknik ve ekonomik olarak işletmede sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasında anahtar gerekliliktir. Ancak, doğası gereği çok karmaşık fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin kontrolü altında bulunabilen bu tür tasarımlarda genel yapılandırmada karmaşıklığı aşmak ve karar desteği sağlamak, gerektirdiği veri miktarı ve kapsamı açısından oldukça zorlu bir çalışmadır.

Saha ve işletme özellikleri genel kapsamı daraltırken saha özelindeki teknik ve ekonomik sürdürülebilir yapının oluşturulmasına katkı sağlar. Genel yapılandırma işletmeye genel sonuç ve teknik-ekonomik sorululuklar getirecektir. Asit Kaya Drenajı çalışmaları, statik ve kinetik testler, jeokimyasal modellerle tahmin ve önlem yapılarının sahanıza özel tasarımı genel yapılandırmadan farklıdır.

Ülkemiz madenciliğinin desteklenmesi için üç yıllık Ar-Ge projesi ile geliştirdiğimiz yeni testler ve 20 yılı aşan bilimsel ve teknik tecrübemiz kapsamında hizmete sunduğumuz genel testler, jeokimyasal modellerle desteklenen tahmin ve önlem yapıları, raporlamalar, yerinde uygulama, karar desteği sağlama ve tasarımlar ile ilgili uzmanlarımızdan bilgi talep ediniz.